De kinderen die scholen bezoeken die ressorteren onder het bestuur van Westelijke Tuinsteden legitimeren het bestaan van de Stichting. Het onderwijs op de scholen is vormend, getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en richt zich op het vergroten van de kansen en mogelijkheden van deze kinderen.

Op school is ieder kind uniek en krijgt elk kind specifieke aandacht. De leerkrachten richten zich op de ontwikkeling en potenties van elk kind. Zij stimuleren de mogelijkheden van de kinderen, leren hun kansen te zien en te grijpen en houden rekening met hun belemmeringen. Dit betekent dat wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op elk kind.

Het onderwijs heeft zowel een opleidende als een opvoedende taak. Daarbij doen de scholen een beroep op de betrokkenheid van ouders/ verzorgers. Ook zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de school hen biedt. De scholen zijn bij diverse buitenschoolse activiteiten betrokken zoals sport en spel, kunst en cultuur.

De stichting wil het openbaar onderwijs van Westelijke Tuinsteden aantrekkelijk maken en sterk ontwikkelen. De scholen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt.

In het licht van voorgaande hanteren we de volgende vormen van omgaan met elkaar:
  • Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijken van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op grond van sekse geen onderscheid wordt gemaakt/mag worden gemaakt.

En hanteren we de volgende gedragsregels: 
  • Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben gangbaar (fysiek) contact met elkaar. Als voorbeeld geldt hierbij dat mannen en vrouwen elkaar een hand geven bij kennismaken of begroeten en dat meisjes en jongens gemengd les hebben en met elkaar spelen.
  • Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar. Leerkrachten hebben gesprekken met ouders, zowel met moeders als met vaders.
  • Jongens en meisjes zwemmen en gymmen gezamenlijk, maar krijgen wel aparte omkleedfaciliteiten. - Kinderen zowel als volwassenen, mannen zowel als vrouwen, kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken.