De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Onlangs is de Inspectie op De Kans langs geweest. Bekijk het kwaliteitsonderzoek