Vesper BSO+ is een kleinschalige buitenschoolse opvang in de regio
Amsterdam en vangt kinderen op met een extra zorgbehoefte.
Bij ons...

De kinderen die scholen bezoeken die ressorteren onder het bestuur van Westelijke Tuinsteden legitimeren het bestaan van de Stichting. Het onderwijs...

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan op school. Zij houdt zich bezig met instemmen of advies geven bij nieuwe beleidsplannen van de...

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Onlangs is de Inspectie op De Kans langs geweest. 

[tekst volgt]

 

Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Dit doen we door wekelijks een les te geven in...

De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt...