De Kanskrant - Januari/februari 2023 
 
Nationale Voorleesdagen
Van 25 jan t/m 4 februari waren de Nationale Voorleesdagen. We zijn de voorleesdagen gestart met het Voorleesontbijt. De kinderen mochten in pyjama op school komen, ontbijten en meester Hans heeft “Maximiliaan Modderman geeft een feestje” voorgelezen. 
 
 Tommy Tomato 
Sinds een tijdje hebben wij Tommy Tomato bij ons op school. Een flinke groep kinderen krijgt op donderdag en vrijdag een gezonde lunch. Wilt u dit ook voor uw kind?
Dan kunt u kijken op www.tommytomato.nl
 
Koffieochtenden
Dit schooljaar zijn we weer gestart met de koffieochtenden. Op verschillende dinsdagochtenden van 8.30-10.00 uur bent u van harte welkom voor uiteraard een kopje koffie/thee maar ook om andere ouders te ontmoeten. Verder krijgt u informatie over verschillende onderwerpen. Hou de uitnodiging via Parro in de gaten. 
 
Verlengde Schooldag
Er worden weer verschillende activiteiten aangeboden voor de Verlengde Schooldag waaronder Fashion, film maken en basketbal.  
 
Leerling panel
Wist u dat wij een leerling panel op school hebben? In het leerling panel zitten leerlingen van de groepen 7 & 8. Deze leerlingen vertegenwoordigen hun klas en hebben met de klas verschillende onderwerpen besproken die ze mee nemen naar het panel waar de onderwerpen met de directie worden besproken. 
 
Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage? 
Ook voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage  € 25,- per leerling. In de schoolgids staat informatie over deze bijdrage, die bedoeld is voor alle feesten en uitstapjes die niet door de overheid worden betaald. Voor het schoolreisje krijgt u apart de informatie en wat het schoolreisje zal kosten aan eigen bijdrage. 
 
De ouderbijdrage kunt u:
-overmaken op rekening: NL76ABNA0556548914 t.n.v. SBO De Kans met vermelding van de naam van uw kind.
-contact betalen: geld in een envelop mee geven met de naam van uw kind erop. Uw kind geeft het dan aan de leerkracht, u krijgt een betalingsbewijs.
- via pinnen bij de administratie
-stadspas: stadspas in een envelop mee geven met de naam van uw kind erop. Uw kind geeft het dan aan de leerkracht. Na inscannen krijgt u de pas terug.
 
Voor de agenda
Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 mrt
 
 
 
Namens het team van SBO De Kans,
Mariëlle Melenhorst