Juli 2018
 
Sportdagen
Alle leerlingen hebben een heel leuke en sportieve dag gehad, bij de Amsterdams Olympische dag voor groep 8, bij Bounz voor de andere groepen. We gaan sportief de vakantie in!
 
Rapportgesprekken
Op dit moment zijn de rapportgesprekken in volle gang. Als u nog niet bent uitgenodigd door de leerkracht van uw kind, wilt u dan met de school bellen? Voordat de vakantie begint moeten alle gesprekken afgerond zijn.
 
Oudertevredenheid
Wij willen graag weten hoe de ouders van onze leerlingen over de school denken. U krijgt bij het rapportgesprek een invulformulier waar u kunt aangeven hoe tevreden u bent over de verschillende zaken die met school te maken hebben. Ook kunt u aangeven wat u verbeterd wilt zien. De enquête is anoniem, u moet niet uw naam op het formulier zetten. Niemand kan dus zien wat er is ingevuld door welke ouders.
Het team van SBO De Kans krijgt de uitslag te zien, waardoor wij aandacht kunnen geven aan de onderwerpen waarvan ouders vinden dat het beter geregeld kan worden.
 
Schoolreis
Alle leerlingen zijn met schoolreis geweest. Groep 6 ging in april al naar het schoolkamp, groep 7 een dag naar Duinrell, groep 5 had een fijne dag in Drievliet, groepen 3 en 4 waren naar Oud-Valkeveen, de kleuters zijn naar een veilige speeltuin in Baarn geweest. En onze groep 8 had een heerlijk afscheidsreisje naar Walibi! Het weer werkte in de meeste gevallen goed mee. De kinderen en het team hebben genoten.
 
Zomervakantie en vrij vragen
Aansluitend de zomervakantie mogen wij geen extra verlof geven aan leerlingen. Alleen een bewijs van een werkgever dat de ouders op die tijd vakantie moeten nemen is een geldige reden. Meerijden, goedkopere tickets en andere redenen zijn niet geldig. Als leerlingen niet op school zijn moeten wij dat vermelden in het verzuimsysteem. De leerplichtambtenaar kan controleren en u oproepen voor een gesprek als uw kind niet op school was.
 
De zomervakantiebegint op vrijdag 20 juliom 12.30uur. de busjes rijden die tijd niet! De eerste schooldag is op maandag 3 september.
Wij wensen u allen een heel fijne zomer!


Nieuwsbrief juli 2018

Het team van SBO De Kans