Nieuw themacertificaat (gezonde school) behaald: Welbevinden!
 
Onze school heeft al een hele tijd terug het vignet Gezonde School behaald.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 
Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Sinds vorige week heeft SBO De Kans het certificaat ‘welbevinden’ mogen ontvangen van de gezonde school. 
Dit certificaat hebben we gekregen omdat we iedere dag aandacht hebben voor het sociaal-emotionele welbevinden. 
We werken vanuit het idee dat leerlingen op een prettige manier naar school moeten gaan en dat ze plezier moeten ervaren.
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Welbevinden: 
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevindenCertificaat - Gezonde school