De kinderen hebben dit jaar weer heerlijk genoten van het paasontbijt!
Het was smakelijk en erg gezellig. De kinderen hebben goed gezocht naar de Paaseieren.
Alle Paaseieren zijn gevonden!

Vrolijk Pasen!