Op woensdag 22 november zijn de klassenvertegenwoordigers uitgenodigd op de kamer van directeur Hans. De klassenvertegenwoordigers werden gevraagd om mee te denken over het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Sinds juli 2017 is bekend dat onze school in aanmerking komt voor een subsidie om het schoolplein te vernieuwen. Als het ontwerp door de gemeente wordt goedgekeurd, gaat medio 2018 het schoolplein vernieuwd worden. De klassenvertegenwoordigers hebben ons nieuwe en nuttige ideeën gegeven voor het ontwerp!