Bedankt voor uw medewerking
Amsterdam, 20-3-2020

Onderwerp: Bedankt voor uw medewerking
 
Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s) van Stichting Westelijke Tuinsteden
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
 
Eind vorig jaar hebben wij ons hard gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs bij Stichting Westelijke Tuinsteden hoog te houden. Vol trots kijken wij terug op een periode waarin iedereen die verbonden is met onze stichting, het voor de teams op onze scholen mogelijk heeft gemaakt om te werken aan onze onderwijskwaliteit. En dat terwijl wij ons in crisistijd bevonden.
 
We zijn nu een paar maanden verder en verkeren opnieuw in een crisissituatie; de pandemie van het coronavirus. Voor de veiligheid van u, uw kinderen en ons personeel hebben wij maandag per direct al onze scholen gesloten. Het niet kunnen geven van goed onderwijs aan de kinderen doet ons pijn, maar eenieders gezond- en veiligheid is onze prioriteit.
 
Mede namens alle schooldirecteuren van onze stichting, willen wij u via deze weg onze dank uitspreken voor het direct verlenen van uw medewerking door uw kind(eren) thuis te houden. Hierdoor hebben wij de tijd en ruimte gekregen om het onderwijs op afstand in te richten.
 
De kracht en energie die wij eind december hebben verzameld en gevoeld, zien wij ook terug in deze periode. Wij zijn enorm trots op eenieder die verbonden is aan Stichting Westelijke Tuinsteden. Samen met u maken we ons sterk voor goed onderwijs aan uw kinderen. Geen crisis is ons teveel, samen gaan wij ervoor.
 
Met vriendelijke groet,
 
Joke Middelbeek
Bestuurder
Stichting openbaar basisonderwijs Westelijke Tuinsteden
 Bedankt voor uw medewerking