Amsterdam, 8-7-2021
 
Geachte bezoeker van de website,
 
Op 9 juli sluiten we de schooldeuren voor enkele weken. Het afgelopen schooljaar hebben we dit ook moeten doen omdat we door de Corona niet open mochten zijn. Thuis is er wel met de kinderen gewerkt dankzij de ZOOM verbindingen. Nu omdat we gewoon gaan genieten van vakantie.

Dit allemaal hebben we lastig gevonden. Ouder(s) hebben ook thuis met hun kind gewerkt. Dat was niet makkelijk, ook niet voor de ouder(s). Hiervoor willen we u nog bedanken omdat u toch aandacht aan uw kind heeft gegeven.
 
Volgend schooljaar kunnen we met subsidie (Nationaal Programma Onderwijs) meer activiteiten voor kinderen organiseren.
Zo kunnen we extra onderwijsassistenten in de klassen met kinderen laten werken. Ook gaan we het rekenonderwijs vernieuwen.
Dit omdat we nog effectiever willen werken met de kinderen.
 
Ik wil ouder(s) bedanken voor het gestelde vertrouwen in de school. Na de zomervakantie mogen we ook veel nieuwe leerlingen op school welkom heten. We kijken er naar uit.
 
Informatie over het nieuwe schooljaar krijgt u in de nieuwe schoolgids en de jaarplanning staat elders op de website.

Tot 23 augustus!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Klaassen
Directeur
SBO De Kans – SPO West 
De kinderen van groep 5 en 7a hebben hebben prachtige vukanen gemaakt.
Dit hebben ze gemaakt tijdens het Kunst & Cultuurprogramma.

Wat is het...

Groep 7 en 8 hebben levensgrote robots gemaakt van afvalspullen.
Ze hebben gewerkt in groepjes van 4.
 
Zie hier het...

Vandaag was de laatste dag van de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema 'EN TOEN'. 
Onderwerpen als ridders, kastelen...