Amsterdam, 8-2-2021
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en overige bezoekers van de website,
 
Morgen zijn we weer voor bijna alle kinderen de hele week geopend. Dit is een dagje later dan gepland in verband met de weersomstandigheden. Er zijn veel afspraken gemaakt om alles veilig te houden en risico’s zo klein als mogelijk te houden. We denken dan aan de gezondheid van onze leerlingen en de gezondheid van alle medewerkers. Hierover bent reeds geïnformeerd. Hieronder volgen nogmaals de afspraken voor bezoekers van de school:
 
- Er zijn 3 ingangen (op de hekken is aangegeven welke ingang voor uw kind van toepassing is);
- Bij het brengen van de kinderen blijven ouders buiten het plein;
- Bij het halen van de kinderen mogen ouders op het plein als ze een mondkapje dragen; ook het schoolplein graag direct verlaten nadat u uw kind heeft opgehaald;
- Noodopvang vervalt;
- Thuisonderwijs vervalt;
- We gaan er vanuit dat u uw kind wijst op de risico’s van het virus en het belangrijk is goed naar de leraren te luisteren. Alleen dan kunnen we optimaal werken aan een gezonde werk en leeromgeving;
- Leest u de Parro app goed; hierin staat recente informatie die voor u van belang is;
- De dagen aanbod onderwijs op school is verplicht voor de kinderen en wordt gecontroleerd door Leerplicht gemeente Amsterdam.
 
We realiseren ons dat het lastig is om ons altijd aan de regels te houden dus we helpen elkaar hiermee en we laten ons ook aanspreken als we iets beter kunnen doen.
 
 
Met vriendelijke groet, namens het gehele schoolteam,
 
Hans Klaassen
 
Directeur SBO De Kans
 
De kinderen van groep 5 en 7a hebben hebben prachtige vukanen gemaakt.
Dit hebben ze gemaakt tijdens het Kunst & Cultuurprogramma.

Wat is het...

Groep 7 en 8 hebben levensgrote robots gemaakt van afvalspullen.
Ze hebben gewerkt in groepjes van 4.
 
Zie hier het...

Vandaag was de laatste dag van de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema 'EN TOEN'. 
Onderwerpen als ridders, kastelen...