Staking 6 november 2019

Amsterdam, 29-10-2019

Onderwerp: Landelijke onderwijsstaking woensdag 6 november 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. Dat geldt ook voor de meeste medewerkers op onze scholen. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.  
 
De medewerkers in het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Met de toenemende lerarentekorten waarover wij u eerder informeerden, zijn die zorgen alleen maar toegenomen. Helaas zijn er steeds meer scholen met onvoldoende (bevoegde) leraren en de aantallen lopen op. 
 
Naar aanleiding van eerdere acties is er een begin gemaakt met extra investeringen ten behoeve van de salarisverhoging en werkdrukvermindering. Dit is echter onvoldoende toereikend om het salaris van leraren in het basisonderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs en de werkdruk structureel te verlichten. De vakbonden eisen van het kabinet nu dat er voldoende geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s, minder werkdruk en meer flexibiliteit in personele bezetting en onderwijstijd.  
 
De staking van 6 november is een politieke staking waarbij vakbonden en werknemers het middel van staking gebruiken om druk uit te oefenen op de politiek. Op die dag zal de Tweede Kamer namelijk de onderwijsbegroting behandelen.  
 
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekorten en het uitblijven van serieuze investeringen in het basisonderwijs voelen. Wij roepen samen met onze medewerkers het huidige kabinet op om te investeren in het onderwijs van vandaag ten bate van de toekomst van het onderwijs van uw kinderen en de generaties die volgen.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de schooldirectie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke Middelbeek
Bestuurder Stichting openbaar basisonderwijs Westelijke Tuinsteden 
Op woensdag 13 november deden 7 leerlingen uit groep 8 mee namens SBO De Kans met het basketbaltoernooi in de Ookmeerhal Amsterdam.
Op het...

Op school helpen we de kinderen om te leren wat goed voor de gezondheid is.
Er zitten immers veel suikers en kleurstoffen in de limonade drankjes...

De voorrondes van de alweer twaalfde Amsterdamse Debatbattle zijn begonnen. Saskia mocht zichzelf vandaag de winnares noemen.  Wij zijn super...