Welkom!

Beste bezoeker van de website

Het jaar 2019 is ook voor ons weer begonnen! En dan willen we allereerst de nieuwe leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s) welkom heten die nieuw op onze school! Het zijn 7 kinderen die we samen opvangen en onderwijs gaan bieden. Leuk!

Binnenkort staan er weer belangrijke zaken op het programma:
- adviesgesprekken voortgezet onderwijs. Elk jaar weer spannend! Naar welke school gaan de kinderen nadat ze groep 8 hebben afgesloten. In augustus 2019 gaan er 34 kinderen hun overstap maken. In deze maand krijgen ouder(s), verzorger(s) een adviesgesprek: hierin praten we met het kind zelf en hun ouder en geefy de school een advies. Dat advies is meestal al bekend. In het Ontwikkelings perspectief van uw kind staat het imers al aangegeven vanaf groep 6 en hoger. Maar toch kan het veranderen omdat we zien dat veel kinderen echt beter gaan werken en presteren. Dat is een succes! En daar mogen de kinderen trots op zijn, maar ook wij zijn dat!
U wordt benaderd door de leraar voor een afspraak.

- schoolkamp voorbereidingen. Het weer laat nu nog te wensen over maar in april gaan we met alle kinderen, die mogen van thuis, mee op schoolkamp! In principe gaan alle kinderen mee. Op 7 februari is de informatiebijeenkomst voor ouder en kind.

Houd u de Kanskrant goed in de gaten en de website? Daar vindt u ook alle informatie in!

Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,

Hans Klaassen
directeur SBO De Kans

De HERFST is begonnen...
De kinderen uit groep 1-2 hebben al hard gewerkt aan het thema.
De kleuters hebben in het park mooie blaadjes gevonden...

We gaan weer gymmen! Op SBO De Kans gymmen we twee keer 45 minuten in de week.
Alle kinderen nemen hun eigen gymkleren mee en een handdoek voor na...

Podiumkunsten van groep 5-6.

Het sprookje van de Koning.